ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

Ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος συμμετοχής στο 30ο συνέδριο της ΕΕΕΟ και τις παροχές ανάλογα με το είδος συμμετοχής. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό στον παρακάτω λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
IBAN:
BANK SWIFT CODE

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
040/542123-39
GR4901100400000004054212339
ETHNGRAA

Η αιτιολογία που θα πρέπει να αναγράφεται είναι «Συμμετοχή στο 30ο συνέδριο ΕΕΕΟ ΕΛΚΕ 03.0103» και η απόδειξη κατάθεσης να αποσταλεί στο email του συνεδρίου 30eeeo@aua.gr. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν απόδειξη – τιμολόγιο, αμέσως μετά την κατάθεση οφείλουν να επικοινωνήσουν με την κα. Χ. Μαρκή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση chrmarki@aua.gr, προς ενημέρωσή της.

Μέχρι 15/04/22

Ημέρα συνεδρίου

Μέλη ΕΕΕΟ

120€

150€

Μη μέλη ΕΕΕΟ

150€

180€

Φοιτητές με πλήρη συμμετοχή εργασίας

100€

110€

Φοιτητές με απλή συμμετοχή εργασίας

50€

60€

Φοιτητές χωρίς συμμετοχή με εργασία – Απλή παρακολούθηση

30€

30€

Συμμετοχή μίας ημέρας χωρίς παρουσίαση εργασίας

50€

Συνοδοί - Για όλες τις ημέρες του συνεδρίου

50€

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος συμμετοχής στο 30ο συνέδριο της ΕΕΕΟ και τις παροχές ανάλογα με το είδος συμμετοχής. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό στον παρακάτω λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
040/542123-39
IBAN:
GR4901100400000004054212339
BANK SWIFT CODE:
ETHNGRAA

Η αιτιολογία που θα πρέπει να αναγράφεται είναι «Συμμετοχή στο 30ο συνέδριο ΕΕΕΟ ΕΛΚΕ 03.0103» και η απόδειξη κατάθεσης να αποσταλεί στο email του συνεδρίου 30eeeo@aua.gr. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν απόδειξη – τιμολόγιο, αμέσως μετά την κατάθεση οφείλουν να επικοινωνήσουν με την κα. Χ. Μαρκή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση chrmarki@aua.gr, προς ενημέρωσή της.

Μέλη ΕΕΕΟ

Μέχρι 15/04/22

120€

Ημέρα συνεδρίου

150€

Μη μέλη ΕΕΕΟ

Μέχρι 15/04/22

150€

Ημέρα συνεδρίου

180€

Φοιτητές με πλήρη συμμετοχή εργασίας

Μέχρι 15/04/22

100€

Ημέρα συνεδρίου

110€

Φοιτητές με απλή συμμετοχή εργασίας

Μέχρι 15/04/22

50€

Ημέρα συνεδρίου

60€

Φοιτητές χωρίς συμμετοχή με εργασία – Απλή παρακολούθηση

Μέχρι 15/04/22

30€

Ημέρα συνεδρίου

30€

Συμμετοχή μίας ημέρας χωρίς παρουσίαση εργασίας

Ημέρα συνεδρίου

50€

Συνοδοί - Για όλες τις ημέρες του συνεδρίου

Ημέρα συνεδρίου

50€

Παροχές

Μέλη ΕΕΕΟ

Τσάντα συνεδρίου, συμμετοχή στα γεύματα, δύο καφέδες την ημέρα, επίσημο δείπνο

Μη μέλη ΕΕΕΟ

Τσάντα συνεδρίου, συμμετοχή στα γεύματα, δύο καφέδες την ημέρα, επίσημο δείπνο

Φοιτητές με πλήρη συμμετοχή εργασίας

Τσάντα συνεδρίου, συμμετοχή στα γεύματα, δύο καφέδες την ημέρα και βεβαίωση παρακολούθησης

Φοιτητές με απλή συμμετοχή εργασίας

Τσάντα συνεδρίου, δύο καφέδες την ημέρα και βεβαίωση παρακολούθησης

Φοιτητές χωρίς συμμετοχή με εργασία – Απλή παρακολούθηση

Δύο καφέδες την ημέρα και βεβαίωση παρακολούθησης

Συμμετοχή μίας ημέρας χωρίς παρουσίαση εργασίας

Τσάντα συνεδρίου, καφέδες, γεύμα

Συνοδοί - Για όλες τις ημέρες του συνεδρίου

Δύο καφέδες την ημέρα, επίσημο δείπνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα – Βοτανικός, 11855, Αττική
Email: 30eeeo@aua.gr

ΕΕΕΟ © 2022 - All Rights Reserved
Δημιουργία Ιστοσελίδας: Proweblux | info@proweblux.com