ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Δεν γίνονται αποδεκτές πλέον νέες περιλήψεις! Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. 

Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι περιλήψεις που θα μας αποσταλούν στο Τεύχος Περιλήψεων, θα πρέπει να κατατεθούν τα χρήματα που αναλογούν σε κάθε συμμετοχή. Η κάθε συμμετοχή καλύπτει μέχρι δύο επιστημονικές ανακοινώσεις, προφορικές ή γραπτές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα – Βοτανικός, 11855, Αττική
Email: 30eeeo@aua.gr

ΕΕΕΟ © 2022 - All Rights Reserved
Δημιουργία Ιστοσελίδας: Proweblux | info@proweblux.com